odz37.com sitemap

ГРАФИК НА РАБОТА ПРЕЗ ЛЕТЕН ПЕРИОД 2014 г.ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЩЕ РАБОТИ СЪС СБОРНИ ГРУПИ, КОИТО СЕ СФОРМИРАТ В  ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ.


МЕСЕЦ АВГУСТ - ще се извършват санитарно-хигиенни и ремонтни дейности и няма да се работи с деца!


Желаещите да запишат децата си за дежурна група в ЦДГ № 16, подават заявление до 20.05.2014 г. и се пренасочват с медицинския картон на детето и платена такса за минали месеци!


КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ В СБОРНИТЕ ГРУПИ Е:


За м. Юни; Юли; от 1 до 12 септември       до 16.05.2014 г.


За ЦДГ №16  през м. Август                       до 20.05.2014 г.


ВАЖНО! Напомняме, че съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, през летния период родителят подава заявление само за времето, през което детето ще посещава детското заведение и заплаща заявените дни!


ВНИМАНИЕ! - Сборните групи се сформират на база подадени заявления и капацитетът им няма да позволява да се приемат допълнително деца, които не са заявени предварително!


Децата, които не са заявили посещение през този период и няма да посещават детската градина, не заплащат такса!!!


Директора на ОДЗ № 37 „Вълшебство”


Гергана Петрова

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНАУважаеми родители,

На 17 септември 2013г. (вторник) от 09.00 часа в двора на детската градина или музикалния салон  всички  заедно  да отпразнуваме началото на  учебната година  със смях, игри и танци.

Каним Ви да се включите в  първия  УЪРКШОП  на открито по групи!

Очакваме Ви!

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio