odz37.com sitemap

Конкурс за допълнителни образователни дейности31.05.2019г. - Конкурс по документи за избор на изпълнител на допълнителни образователни дейности - ОБЯВА

27.06.2019г. - Конкурс по документи за избор на изпълнител на допълнителни образователни дейности - ПРОТОКОЛ и ЗАПОВЕД

Обява по програми "Училищен плод" и "Училищно мляко"Обява за доставка на продукти по програми "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019-2020г., 2020-2021г., 2021-2022г. - ОБЯВА

Избор на заявител - ЗАПОВЕД


© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio