odz37.com sitemap

СЪОБЩЕНИЕ          Уважаеми родители, напомняме:
Изискванията за прием на деца след отсъствие съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини чл. 4, ал. 4, ал.5:

ВАЖНО!!!

На основание: Писмо с Изх. № РУО1-24197/ 13.08.2019 г. на Началника на РУО – София – град и наш Вх. № 2334/ 14.08.2019 г., Писмо с Изх. № 14-944/ 08.08.2019 г. на Директора на Столична РЗИ до общопрактикуващите  лекари и Наредба № 6/ 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика,  профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система е разпоредено, личните лекари да предоставят на децата лична здравно профилактична карта с попълнен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан по:

Изписано „отговаря за възрастта“ не се приема за достоверно. Същите трябва да бъдат донесени в периода от 02.09.2019 г. до 16.09.2019 г., 08.30 часа.

от Ръководството

ПОКАНАУважаеми родители,

Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2019/ 2020г., която ще се проведе  в музикалния салон на детското заведение, както следва:

    Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

 ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! 

Очакваме Ви!
Гергана Петрова,

Директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio