odz37.com sitemap

Обява за допълнителни образователни дейностиОбява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 37 "Вълшебство".


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 37 "Вълшебство", район "Витоша", за:

- Приложни дейности
- Народни танци
- Логопед
- Английски език

 

РЕЗУЛТАТИ:

- Приложни дейности: ПРОТОКОЛ, ЗАПОВЕД
- Народни танци: ПРОТОКОЛ, ЗАПОВЕД
- Логопед: ПРОТОКОЛ, ЗАПОВЕД
- Английски език: ПРОТОКОЛ, ЗАПОВЕД

 

 

АктуалноВАЖНО!!!
Уважаеми Родители,
От 26.05.2020 г. Детска градина № 37 „Вълшебство“ възстановява възпитателно-образователният си процес при спазване на строги противоепидемични мерки. Ситуацията налага необходимостта от осигуряване на максимална безопасност на децата и служебните лица – педагогически и непедагогически персонал, които ще се грижат за тях.
Ето защо е необходимо всички заинтересовани страни – родители, учители и непедагогически персонал да спазват комплекс от конкретни мерки.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА ЗА ПЕРИОДА НА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА

ГРУПА                             ЧАС                БЛОК/ КОРПУС

„ПАТЕТО ЯКИ“                    08.00-09.00   БЛОК Г/ яслен корпус/

„ПАТИЛАНЦИ“                    08.00-09.00   БЛОК Г/ яслен корпус/

I А „СЛЪНЦЕ“                      07.30-08.00   БЛОК Д/ нова сграда/

I Б „ДЪГА“                           07.30-08.00   БЛОК Д/ нова сграда/

I В „ДЕТСКА ПЛАНЕТА“     07.30-08.00    БЛОК Д/ нова сграда/

II А „ДЕТСКИ СВЯТ“          08.00-09.00    БЛОК А/ двугрупен корпус/

II Б „ЗВЕЗДНО ДЕТЕ“        08.00-09.00    БЛОК А/ двугрупен корпус/

III А „МНОГОЗНАЙКО“      07.30-08.00    БЛОК Б/ четиригрупен корпус/

III Б „БЪРБОРИНО“           07.30-08.00    БЛОК Б/ четиригрупен корпус/

IV А  „МЕЧО ПУХ“               07.30-08.00    БЛОК Б/ четиригрупен корпус/

IV Б „ВЕСЕЛИТЕ ВРАБЧЕТА“     07.30-08.00    БЛОК Б/ четиригрупен корпус/

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този график е направен, за да се ограничат контактите между родители и деца от различни семейства, с цел опазване на тяхното здраве и здравето на персонала. Определили сме допълнителен прием на деца за личен достъп от 07.00 ч. до 07.30 ч. Сутрешният филтър ще се извършва от медицинската сестра на входа на администрацията, след което родителят завежда детето и го предава на учителя в групата му. Втори допълнителен прием на деца за личен достъп от 09.00 до 09.30 ч., като децата задължително трябва да са закусили. Филтърът се извършва от медицинска сестра пред административен вход, след което родителят завежда детето и го предава на учителя в групата му, родителят уведомява на телефони: 0884838082 и 02/855-41-19.
ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ   за подновяване на посещението.

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДГ № 37 „ВЪЛШЕБСТВО“ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИЕМА НА ДЕЦА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА COVID-19
На вниманието на родителите на класираните деца!

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

Подаването на документи и записването  на класираните деца ще се извършва в сградата на ДГ № 37 ”Вълшебство” след предварително записан час.

Записване на децата 18.05.2020 - 29.05.2020г.:
Време за записване: понеделник - петък от 10:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа.
Срок за записване първо класиране: до 29.05.2020г.
Телефони: +359 2 855- 4119 и +359 884 83 80 82

ВАЖНО!

Във връзка с отмяна на извънредното положение Ви уведомяваме, че записването на приетите деца в ДГ № 37 „Вълшебство“ ще се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, които остават в сила.

Влизането в детското заведение да се извършва задължително с лични предпазни средства: предпазна маска, ръкавици. Всеки родител да си носи химикал за подпис и задължително да се спазва дистанция от 2 м.  

С оглед опазване здравето, в сградата на ДГ №37 “Вълшебство“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина. Препоръчваме на родителите, посещенията за записване да се договарят предварително на телефон 02/855-41-19 или +359 884 83 80 82, за да се избегне евентуално повторно идване и да не се образуват опашки от чакащи.   

Препоръчваме на всички родители,  да се запознаят с уточненията, публикувани  в секция Новини  на страницата на ИСОДЗ и  внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ! 


Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!


Заявление за записване, както и набор от допълнителни документи, свързани със запознаване  с Правилата и дейността на детската градина, ще ви бъдат предоставени от детската градина. Документите ще са достъпни за запознаване в сайта на детската градина https://dg37sofia.com/

Гергана Петрова
Директор на ДГ № 37 „Вълшебство“


 

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА ПРЕЗ еPay и EasyPay офиси.

Уважаеми родители,
Уведомявам ви, че за ваше улеснение, ДГ № 37„Вълшебство осигури възможност за заплащане на таксите освен по банков път и през еPay и EasyPay офис.
Всеки родител, който има регистрация в електронния дневник KIDDO на https://www.kiddodiary.com/, може да заплати таксата за присъствие в детска градина през офисите на ИЗИПЕЙ или през системата за електронни плащания еPay.bg.

В раздел „Такси“ на електронния дневник KIDDO, са добавени бутони, чрез които можете да заявите вида на плащане:

  • през Интернет, с регистрирана карта или микросметка на еPay.bg;

  • чрез временно генериран код, който ще запишете и ще продиктувате при плащане на касите на EasyPay офис. 

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че във връзка с обявеното извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, плащането на таксата за присъствие в детската градина, ще се извършва само по банков път по сметка на ДГ №37„Вълшебство“, към:

ОБЩИНСКА БАНКА АД,  

IBAN: BG49 SOMB 913031 4340 3300,

BIC: SOMBBGSF

В бланката, освен сумата, задължително се посочват трите имена на детето, групата, която посещава и месеца, за който се внася таксата. Препоръчваме, преди да извършите транзакция, да направите справка в електронния дневник KIDDO https://www.kiddodiary.com/  за дължимата сума към деня на внасяне. Напомняме, че до промяна на нормативната уредба, след 10-то число върху таксата се начислява лихва и внесената сума може да не отговаря на задълженията към деня.
Суми за допълнителни дейности, не се превеждат по сметка на градината!

Предвид усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, срокът за плащане се удължава, до приключване на извънредното положение. За връзка с касиера  odz37@abv.bg

Ситуацията е трудна за всички. Заедно ще успеем!

ОБРАЗЕЦ ВНОСНА
ДО
ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ
НА ДЕЦАТА ОТ ГРАДИНСКИТЕ ГРУПИ
В ДГ № 37 „ВЪЛШЕБСТВО“


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В изпълнение на писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-140/15.04.2020 г., вх. № в РУО1-8380/15.04.2020 г. и писмо от РУО – София, с изх. № РУО1-8409//15.04.2020 г., Ви уведомявам, че по предложение на Държавен фонд „Земеделие“ стартира доставянето на продуктите по училищните схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“. Това ще бъдат плодове и/или зеленчуци и млечни продукти - сирене и/или кашкавал, съгласно действащите правила и изисквания за качество, съхранение и доставка. Общото полагащо се количество продукт за целия период на извънредното положение на дете и допустимите размери на порциите ще бъдат подготвени от доставчиците в индивидуална опаковка, която следва Вие, родителите, да получите.
Продуктите ще бъдат доставени в детска градина № 37 „Вълшебство“ на 24.04.2020 г., петък и ще бъдат раздавани в административният корпус на детската градина на 24.04.2020 г., петък, от 11.00 до 15.00 часа, при спазване на всички противоепидемични изисквания на Националния оперативен щаб и нарежданията на здравния министър - без струпване на хора и спазване на изискващите се отстояния и пр.

Моля Ви попълните следната информация тук https://forms.gle/KE9GqsHkfStif2W1A

В случай на отказ продуктите, които остават, ще бъдат пренасочени за раздаване и предоставяне на деца от социално слаби семейства, в социалните служби – на домове за възрастни хора и други, които се нуждаят от хранителни продукти.

Бъдете здрави и силни! Пазете се!

Гергана Петрова
Директор на детска градина № 37 „Вълшебство“


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ОЧАКВАМЕ ДА СПОДЕЛИТЕ ВАШИТЕ ВЪЛШЕБСТВА тукБЛАГОДАРИМ ВИ РОДИТЕЛИ!        виж тук

През последните седмици се наложи да си взаимодействаме при различни обстоятелства. Времето на извънредно положение ни постави пред изпитание – нас учителите, вас родителите и  нашите и вашите деца. Доказахме, че заедно можем да се справим.

БЛАГОДАРИМ ВИ за проявеното търпение, за доверието към екипа. Всички сме едно голямо виртуално семейство. БЛАГОДАРИМ ВИ, че се присъединихте към предложената от  децата на Италия инициатива. Предадохте посланието към Вашите деца да рисуват дъги, като символ на надеждата, че вирусът ще мине и всички отново ще сме заедно.  Обединихме се  под мотото "Всичко ще се оправи".

Развихме нови форми на общуване, на опознаване, на близост, преоткрихме нови  ресурси. В този момент ние разбрахме какво означава да си в изолация. Осъзнаваме Вашите проблеми и волята да ги преодолеете. Ние сме и родители и учители. Това ни прави по – задружни. Децата усещат това доверие и единство.

През годините се стараехме  да осъществяваме под различни форми взаимодействие институция – родители. Забързани в ежедневието не успявахме пълноценно да го приложим. Сега ни обединиха общите притеснения, изолацията, в която се намираме и го направихме.

Без Вашата помощ в този  труден момент, образователната система не може да постигне целите си. Вие усещате нашата любов и желание да Ви бъдем полезни. Много трудно е да се обясни на едно малко слънчице, че не може да излезе навън да кара колело или да си поиграе на площадката. Нашата цел е споделените ресурси от екипа на ДГ № 37 „Вълшебство“ да са Ви полезни в този труден момент, да може Вие и децата да преодолявате изолацията по – леко.

Великден се смята за най – големия християнски празник. По традиция всяка година Вие участвате във организирана по групи великденска работилница. Призоваваме Ви, да си направим виртуална такава, за да продължим да съхраняваме традицията. Ще направим виртуална изложба, с рисунки на деца по темата. Може да направите клипчета, в които съвместно с децата изработвате козунаци, боядисвате яйца и други.

БЛАГОДАРИМ НА РОДИТЕЛИТЕ, които четяха приказки!

БЛАГОДАРИМ НА РОДИТЕЛИТЕ, които споделяха линкове с интересни материали!

БЛАГОДАРИМ НА РОДИТЕЛИТЕ, които качваха клипчета с артистични изпълнения на децата!

БЛАГОДАРИМ НА РОДИТЕЛИТЕ, които рисуваха съвместно с децата красивите дъги, символ на надеждата!

В този момент Вие преподавате най – запомнящият се урок по човечност на Вашите деца!

Целият екип на детската градина с нетърпение очаква отново да бъдем заедно!

НЕКА ОБЕДИНИМ МИСЛИТЕ СИ И ДОБРОТО ДА ПОБЕДИ! ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ! ПАЗЕТЕ СЕ! БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ВАС ЗА ПОДКРЕПАТА!

ЕКИПЪТ НА ДГ № 37 „ВЪЛШЕБСТВО“


 


Уважаеми родители,
Съгласно заповед № РД-01-154 от 26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, към настоящия момент ДГ№37 „Вълшебство“, както и всички останали детски градини и ясли в страната, ще останат затворени до 12.04.2020г. (неделя).

Ще ви информираме своевременно, ако има промяна и нови указания!

Пазете себе си и вашите най-обични хора, като стриктно спазвате въведените епидемиологични мерки!

Останете вкъщи!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ПОЗИТИВНИ! ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

#ОстаниЗдрав
#StayHome
#ОстанетеВкъщи


Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, плащането на таксата за присъствие в детската градина, ще се извършва само по банков път по сметка на ДГ №37„Вълшебство“, към:

ОБЩИНСКА БАНКА АД,  

IBAN: BG49 SOMB 913031 4340 3300,

BIC: SOMBBGSF

В бланката, освен сумата, задължително се посочват трите имена на детето, групата, която посещава и месеца, за който се внася таксата. Препоръчваме, преди да извършите транзакция, да направите справка в електронния дневник KIDDO https://www.kiddodiary.com/  за дължимата сума към деня на внасяне. Напомняме, че до промяна на нормативната уредба, след 10-то число върху таксата се начислява лихва и внесената сума може да не отговаря на задълженията към деня.
Суми за допълнителни дейности, не се превеждат по сметка на градината!

Предвид усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, срокът за плащане се удължава, до приключване на извънредното положение. За връзка с касиера  odz37@abv.bg

Ситуацията е трудна за всички. Заедно ще успеем!

ОБРАЗЕЦ ВНОСНА
Уважаеми родители,

Както знаете, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка от разпространението на COVID-19 у нас, се преустановиха посещенията на децата в детските ясли и детските градини. Независимо от затварянето на детската градина, предоставеният за контакти телефон тел: +359 884 83 80 82  е активен  от понеделник до петък, за времето от 11,00ч. до 12,00ч., ще продължи да дава възможност за връзка с директора при възникнали въпроси. Подаване и получаване на документи ще се извършва по електронен път на e-mail   odz_37@abv.bg.
Уважаеми родители,

Съгласно последни получени указания от здравните власти, от понеделник 16. 03. 2020г. детските заведения в Столична община няма да работят до второ нареждане!

Заповед СО

Заповед МЗ

 Мерки за ограничаване разпространенито на нова грипна вълна от вирус тип В и предотвратяване на заболявания, предизвикани от коронавирус COVID-19


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с указания на министъра на МОН изх. № 9105- 82 /28.02.2020г., на директора на СРЗИ с вх.№РУО1-5642/28.02.2020г. и на Дирекция „Здравеопазване“ СО , ви уведомяваме, че в детската градина се предприемат следните противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на нова грипна вълна от вирус тип В и предотвратяване на заболявания, предизвикани от коронавирус COVID-19:

Разчитаме на вашето съдействие и напомняме още веднъж основните правила, с които заедно можем да ограничим заболеваемостта на децата:

В прикачените файлове предоставям указанията на Министерството на здравеопазването и столична община, относно мерки за ограничаване и предпазване от заболяване.

Писмо-от-МОН
Уведомление-карантина

Мерки-за-ограничаване-заболяванията

Г. Петрова – директор на ДГ№ 37 “Вълшебство”


Промяна в изискването на медицински бележки за контактност


Уважаеми родители,

Във връзка с постъпило указание от СРЗИ за прилагане на чл. 4, ал. 5 от Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини, ви уведомяваме че медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, вече ще се изисква само за дете отсъствало повече от 10 работни(присъствени) дни, които не включват съботите и неделите.
Използваме случая да напомним, че медицинска бележка в детската градина, се изисква и в следните случаи на дете, върнато или издадено със:
зачервено гърло; висока температура; хрема болки в корема, кашлица;
разстройство, кожни обриви, паразити, инфектирани рани и други външни признаци за разболяване.
Повторният прием на детето се извършва само с представяне на медицинска бележка от личния лекар, че е клинично здраво и може да посещава детското заведение.
Pismo_DG_izvinit-belejki_med-specialisti-1

Г. Петрова – директор на ДГ№ 37 “Вълшебство”
Информация за кандидатстващите родители


ДГ№ 37 „Вълшебство” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас.  Детското заведение се намира на територията на район „Витоша”, Столична община, кв. Павлово, ул „Белмекен“ №1. ДГ № 37 „Вълшебство“  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч..

За  учебната 2020/2021 ще функционира с 2 яслени и 9 градински групи.

Сайт на детската градина: https://dg37sofia.com/

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2020/2021 г. както следва:

-набор 2019 – посещават 0 деца.;

-набор 2018 – посещават 11 деца.

ВИЗИЯ: Развитие и утвърждаване на общинската детска градина като конкурентно- способен  предпочитан партньор чрез съчетаване, съхранение на националните ценности, добрите традиции и модернизация на процесите чрез съвременните иновации, съвместното със семейството за  изграждане на малката личност в широк съвременен културен план.

МИСИЯ: Поставяне на основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европа съхранили своята национална, културна и родова идентичност чрез съхраняване уникалността на детството като основна ценностна единица в педагогическата  ни работа чрез съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и чрез търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие – гаранция за пълноценна готовност за училище.

ПРИОРИТЕТИ:

ОСНОВНА ЦЕЛ: Създаване на оптимални интерактивни организационни и педагогически условия, ориентирани към съвременните образователните нужди на обществото,  стимулиращи развитието на  индивидуалния творчески потенциал на детската личност и  осъществяващи търсената хармония между умствено, физическо и социално-ценностното й ориентиране. Квалификационно усъвършенстване  на педагогическата колегия и прилагане на нови форми и методи на работа. Детското заведение разполага с много добра материална и дидактична база – просторни занимални и спални помещения, обзаведени с мебели, отговарящи на нормативните изисквания, отделен музикален и физкултурен салон за физическа подготовка, празници  и развлечения на децата.

Екипът на ДГ е високо квалифициран и отговорен.

От 2015 година има назначен психолог, логопед и ресурсен учител, от 2018 г. е разкрит един щат помощник на учителя, финансирането е осигурено от бюджета на детската градина. 

Водещата идея на екипа е съхранение на индивидуалността на всяко дете и разгръщане в оптимална степен на потенциала му в интелектуален и социален аспект.

Проекти, които се реализират от детската градина

https://dg37sofia.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8// :


Храна и хранене в грижите и обучението на деца в ранна възраст КА2 Стратегически партньорства в училищното образование  - обмен на добри практики. Проектът има за цел да повиши знанията на участниците свързани с детското здраве и хранене, за ролята на детската градина в развитието на правилното хранене при релационните аспекти на храната в детска възраст. Допринася за постигането на европейските цели, като Политиката за безопасност на храните на ЕС, Стратегическата рамка на политиката на здравеопазването  за подобряване на здравето на нацията през периода 2014-2020 г., План за действие в областта на затлъстяване на децата 2014-2020 г., като се позовава и на 17 от целите в Програмата за устойчиво развитие на ООН за период до 2030 г. Срок за изпълнение 2018г. - 2020г.
Проектът ще работи в областта на спорта и здравословния начин на живот, чрез изграждане на система от допълнителни педагогически дейности, за повишаване на двигателната активност и култура на хранене на децата и семейната общност - родители, баби и дядовци. В периода от 03.04.2019 г. до 31.07.2019 г. децата ще бъдат включени в занимания в областта на спорта, организиране на футболен турнир на 5 детските градини от Район „Витоша“ на футболното игрище в двора на ДГ  № 37 „Вълшебство“ и спортен празник „Бързи, смели, сръчни“ с игри за всички възрастови групи.  

Покана
06.02.2020г.
Съобщение за удължаване на срока за събиране на документи


06.02.2020г.
Заповед за определяне на заявител по схема Училищен плод

24.01.2020г.
Обявление за набиране на предложения за доставка по схема Училищен плод

23.01.2020г.
Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

Всички документи касаещи доставка на храна за 2020г. - ТУК

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio