odz37.com sitemap

ОБЯВА - конкурс за допълнителни образователни дейностиКонкурс за допълнителни образователни дейности (02.05.2018г.) - ОБЯВА

Конкурс за допълнителни образователни дейности (04.06.2018г.) - ПРОТОКОЛ

Конкурс за допълнителни образователни дейности (04.06.2018г.) - ЗАПОВЕД

 

ВАЖНО!До родителите на кандидатстващите деца през месец май 2018 г. 

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че децата, които ще се класират в детската градина през месец май  ще бъдат записани, но тяхното постъпване ще бъде отложено.

В двора на детската градина започва строителство на 3 нови градински групи с физкултурен салон и ще бъде направена подмяна на електроинсталацията в основната ни сграда.

Постъпването на новоприетите деца от класирането през месец май ще бъде отложено до осигуряване на безопасно пространство за пребиваване в детското заведение.

Благодарим Ви за разбирането и съпричастността към усилията да осигурим повече места и комфорт в детската градина за децата от Район „Витоша“.

Гергана Петрова,
Директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

 

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio