Покана за родителска среща

Покана за родителска среща

ЗА УЧАСТИЕ В РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА С ПРИЕМ ОТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ИМАМ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНЯ НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА С  ПРИЕМ ОТ  МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА,  КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 04.09.2023г. В САЛОНА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ КАКТО СЛЕДВА:

  • НОВОПРИЕТИ ДЕЦА ЯСЛЕНА ГРУПА родени 2021 и 2022г. от 18:30 часа;
  • НОВОПРИЕТИ ДЕЦА ПЪРВА ГРУПА родени 2020 година от 17:30 часа;
  • НОВОПРИЕТИ ДЕЦА ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ГРУПА от 16:30 часа.   

ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца

Гергана Петрова,
Директор на ДГ № 37 „Вълшебство“