Информация
за ЛЯТО 2023г.

Информация
за ЛЯТО 2023г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че през лятната ваканция  –  от 01.06.2023г. до 14.09.2023г.,  детската градина ще работи със сборни групи, които ще се сформират въз основа на заявления за присъствие, подадени от родителите между 01-во и 15-то число всеки месец, предхождащ месеца със заявените дни.   Напомняме, че през лятната ваканция не се подават заявления за отсъствия по домашни причини, а се заявяват присъствия!

Практиката показа, че еднократното заявяване на присъствие през лятната ваканция, в много от случаите принуждава родителите да заявят целия период с цел т.нар. „запазване на място“ и  този начин не позволява да се планират целесъобразно както требването на хранителни продукти за децата, така и организацията на работа на персонала. За да дадем възможност да прецизирате вашите желания и да бъдем взаимно полезни, предоставяме посочените периоди на заявяване на присъствия и работещи корпуси, както следва:

Заявленията ще се подават за всеки месец поотделно, само в рамките на посочения период (01-15-то число на месеца), чрез електронния дневник на  https://www.kiddodiary.com, раздел „Заявления за посещаване на детската градина (през ваканцията)“ като маркирате желаните дати и запаметите с  бутон “ЗАПАЗИ“! Всички заявления, подадени преди или след посочения период, няма да се приемат и  ще бъдат  заличени от дневника.

Разпределението на записаните деца  към сборните групи, ще бъде  обявявано след анализ на заявените присъствия. Обръщаме внимание, че групите ще се сформират с максимален капацитет и няма да е възможен прием на допълнителни деца, които не са заявени за присъствие в посочения времеви интервал.

В случай, че нямате достъп до интернет, можете да подадете заявления на хартиен носител в деловодството на ДГ № 37 „Вълшебство“ в посочения по-горе период, в рамките на работния ден на деловодството – 8,00ч. до 15,00ч..

Тел за връзка: GSM 0885 166 119  – Р. Захариева – ЗАС.  

!!!  Напомняме отново, че през лятната ваканция няма да се подават отсъствия по домашни причини, а се заявяват само присъствия в електронния дневник (или в деловодството) до 15-то число от месеца, предхождащ този, за който ще заявявате дни!

Заповед организация на работата лято 2023

Заявление-за-посещение-през-лятна-ваканция дг 37 Вълшебство