odz37.com sitemap

Групи

—————————————————————————————–

Бърборино – презентация

Веселите врабчета – презентация

Детска планета – презентация

Детски свят – презентация

Дъга – презентация

Звездно дете – презентация

Мечо пух – презентация

Многознайко – презентация

Слънце – презентация

Патето Яки (яслена група) – презентация

Патиланци (яслена група) – презентация

—————————————————————————————–

 Актуално!

ДГ№ 37 „Вълшебство” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас.  Детското заведение се намира на територията на район „Витоша”, Столична община, кв. Павлово, ул „Белмекен“ №1. ДГ № 37 „Вълшебство“  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч..

За  учебната 2021/2022 ще функционира с 2 яслени и 9 градински групи.

Сайт на детската градина: https://dg37sofia.com/

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2021/2022 г. както следва:

-набор 2020;

-набор 2019.

 

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio