График за кандидатстване 2023г.

График за кандидатстване 2023г.

ГРАФИК за кандидатстване за детска ясла/градина/подготвителна група в училище в София за тръгване от септември 2023 г.:

  • на 27 март 2023 г. в https://kg.sofia.bg се обявяват свободните места в софийските ясли, градини и подготвителни групи в училищата (ПГУ) за новата учебна година. За тези места ще могат да кандидатстват децата от набори 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 (след 24 април децата от набор 2017, ако родителите им желаят, ще могат да кандидатстват за първи клас заедно с родените през 2016 г., които следва да постъпят в първи клас през учебната 2023/2024).

 

  • от 27/28 март до 11 май 2023 г. родителите подреждат желаните детски ясли/градини/подготвителни групи в https://kg.sofia.bg , като за целта трябва да се направи профил/регистрация в сайта. Ако вече семейството има профил, проверете дали цялата въведена в него информация е актуална и при необходимост я актуализирайте. Важно – ако сте подредили желаните детски заведения в профила преди 27 март, то подредените кандидатури ще бъдат анулирани преди обявяването на свободните места и ще трябва да ги подредите отново след обявяването на местата за новата учебна година. На 11 май 2023 г. в 12 часа ще заключат системата, т.е. до тогава можете да актуализирате семейния профил, да редите и пренареждате желаните градини;

 

  • на 12 май 2023 г. излиза първото класиране за софийските ясли, градини и подготвителни групи в училищата;

 

  • от 15 до 26 май 2023 г. е срокът за записване в ясла/градина/ПГУ, в случай че сте от късметлиите с прието дете. Необходимите документи за записването са съобразени със заявената от родителя информация и ще се виждат в профила на детето в сайта (има секция „Документи“ в профила);

 

  • ако детето не е прието, следите и кандидатствате на следващите второ и трето класиране (може да пренареждате желаните ясли/градини/ПГУ според свободните места) – резултатите от тези класирания ще бъдат публикувани съответно на 26 май и 9 юни 2023 г.;

 

 • ако детето не е прието и на второ и трето класиране, чакате и кандидатствате на текущите класирания, които започват от 25 август 2023 г. и се провеждат всяка седмица/през седмица/понякога през две седмици до февруари 2024. На първото текущо класиране (25 август) част от незаетите места за деца с хронични заболявания (ХЗ) и специални образователни потребности (СОП) ще бъдат прехвърлени по общ ред и за тях ще могат да кандидатстват и да ги заемат деца, кандидатстващи по общ ред (не очаквайте и не се надявайте на много свободни места – единични са местата, които се появяват в детските заведения от това прехвърляне). На всички текущи класирания децата могат да кандидатстват със сменен набор; реални шансове за прием със сменен набор обаче имат най-вече децата, които са на възраст за трета градинска група (петгодишни) и кандидатстват за местата за четвърта градинска група/ПГУ в училище за 6-годишните. В останалите случаи смяната на набор много рядко води до прием. kg.sofia.bg