odz37.com sitemap

ВАЖНОПрием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила


Гореща телефонна линия за психологическа подкрепа: София-град – 0877 183 133

При необходимост допълнителна информация във връзка с приема и обучението в държавните и общинските детски градини и училища на децата и учениците, търсещи или получили международна или временна закрила, може да получите на телефони:

+359 886 0109 15 – Диана Джарова (Русский язык)
+359 886 0254 74
– Вера Влахова (English language)
+359 886 0242 75
– Събка Попова (Български език)
+359 886 0367 34
– Станислав Георгиев (Български език)
+359 886 0219 16
– Димитрия Георгиева (Български език)
+359 886 0600 54
– Иван Йовчев (Български език)

Пълна информация може да получите тук.

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
Уважаеми родители,


Имаме удоволствието да Ви поканим на първата родителска среща за учебната 2021/ 2022 г., която ще се проведе във вътрешния двор на ДГ № 37 „Вълшебство“ за яслена и първа група при спазване на противоепидемичните мерки.

 • ЯСЛЕНА  ГРУПА –  деца набор 2019/ 2020 година-20 септември 2021 г. от 16:30 часа, във вътрешния двор на детската градина.

 • ПЪРВА възрастова  група – деца набор 2018 година-20 септември 2021 г. от 18:00 часа, във вътрешния двор на детската градина.


Останалите групи – втора, трета и четвърта в онлайн среда чрез ZOOM. Линк към събитието ще бъде пуснат в деня на родителските срещи както следва:

 • ВТОРА възрастова група–деца набор 2017 година-21 септември 2021 г. от 16.30 часа;

 • ТРЕТА възрастова група–деца набор 2016 година-21 септември 2021 г.  от 17.30 часа;

 • ЧЕТВЪРТАТА възрастова група–деца набор 2015 година-21 септември 2021 г. от 18.30 часа.


Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

 • Запознаване с Правилника за дейността на детското заведение, Правила за такси и Правила за медицински контрол;

 • Изисквания към медицински изследвания и документи;

 • Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;

 • Избор на родителски актив и представители на групата;

 • Запознаване с Вътрешни правила за намаляване на риска от инфекция в ДГ № 37 „Вълшебство“ през учебната 2021/ 2022 година в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространение на COVID-19;

 •  Разни.


 ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! (за яслена и първа група)

Очакваме Ви!


© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio