odz37.com sitemap

ПОКАНАУважаеми родители,

Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2019/ 2020г., която ще се проведе  в музикалния салон на детското заведение, както следва:

    Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

 ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! 

Очакваме Ви!
Гергана Петрова,

Директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

Конкурс за допълнителни образователни дейности31.07.2019г. - Конкурс по документи за избор на изпълнител на допълнителни образователни дейности - ОБЯВА


© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio