odz37.com sitemap

Указания за посещение!При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:Няма да се изисква медицинска бележка за контактност!

Родителят писмено декларира обстоятелството, че не му е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Бланката за попълване (с примерен образец), ще може да получите от медицинската сестра, учителите по групи или да изтеглите от тук.

З А Я В Л Е Н И Е  -   Д Е К Л А Р А Ц И Я преференции на такси: preferencii-taksi

Обява за доп. образователни дейности - РЕЗУЛТАТИ - 24.06.2021г.РЕЗУЛТАТИ от конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 37 "Вълшебство":

- визуални изкуства и арттерапия - ПРОТОКОЛ, ЗАПОВЕД
- вокално пеене - ПРОТОКОЛ, ЗАПОВЕД
- подвижни игри с топка - ПРОТОКОЛ, ЗАПОВЕД
- балет - ПРОТОКОЛ, ЗАПОВЕД
- народни танци - ПРОТОКОЛ, ЗАПОВЕД
- латино и модерни танци - ПРОТОКОЛ, ЗАПОВЕД
- таекуондо - ПРОТОКОЛ, ЗАПОВЕД

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio