odz37.com sitemap

Публични покани:

ХРАНА 2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА  8 а- Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ     №37 „Вълшебство“

Заповед ОП

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ХРАНА 2015   Публична покана

 

Запитване до ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ

 

ПРОТОКОЛ  от дейността на комисията- ХРАНА 2015

Сключен договор- Храна 2015

Справка Храна- извършени плащания 02-04 2015

Справка Храна- извършени плащания 05 2015

Справка Храна- извършени плащания 06 2015

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio