odz37.com sitemap

– Храна 2020г.


ЗОП 2020 – Доставка на храна за ДГ №37 “Вълшебство”


02.03.2020г.Договор и ценово предложение

11.02.2020г.Протокол ЗОП

10.02.2020г.Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

10.02.2020г.Заповед за утвърждаване на актуализирани ВП за ОП

06.02.2020г.Съобщение за удължаване на срока за събиране на документи

06.02.2020г.Заповед за определяне на заявител по схема Училищен плод

24.01.2020г.Обявление за набиране на предложения за доставка по схема Училищен плод

23.01.2020г.Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

23.01.2020г.Документация за участие

23.01.2020г. – Техническа спецификация – Хляб и хлебни изделия

23.01.2020г.Техническа спецификация – Плодове

23.01.2020г.Техническа спецификация – Кетъринг

23.01.2020г. Техническа спецификация – Млечни и месни продукти и бакалия

23.01.2020г. Техническа спецификация – Преработени плодове и зеленчуци

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio