odz37.com sitemap

– Храна 2019г.


ЗОП 2019 – Доставка на храна за ДГ №37 “Вълшебство”


07.03.2019г. – Договор

07.03.2019г. – Ценово предложение

26.02.2019г. – Протокол от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите

15.02.2019г. – Заповед за удължаване на срока за събиране на документи

01.02.2019г. – Заповед за откриване по чл. 187 от ЗОП

01.02.2019г. – Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

01.02.2019г. – Документация за участие

01.02.2019г. – Техническа спецификация – Хляб и хлебни изделия

01.02.2019г. – Техническа спецификация – Плодове

01.02.2019г. – Техническа спецификация – Кетъринг

01.02.2019г. – Техническа спецификация – Млечни и месни продукти и бакалия

01.02.2019г. – Техническа спецификация – Преработени плодове и зеленчуци

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio