odz37.com sitemap

– Храна 2017г.

 

ЗОП 2017 – Доставка на храна за ДГ №37 “Вълшебство” – ОБЯВА ВТОРА


01.12.2017г. –  Договор и ценово предложение – ЗОП 2017 – ДГ №37 “Вълшебство”

29.11.2017г. –  Протокол – ЗОП 2017 – ДГ №37 “Вълшебство”

21.11.2017г. –  АОП обява за удължаване на срока – ЗОП 2017 – ДГ №37 “Вълшебство”

21.11.2017г. –  Заповед ЗОП удължаване – ЗОП 2017 – ДГ №37 “Вълшебство”

10.11.2017г. –  Заповед храна – ЗОП 2017 – ДГ №37 “Вълшебство”

10.11.2017г. –  Обява – ЗОП 2017 – ДГ №37 “Вълшебство”

10.11.2017г. –  Техническа спецификация – ЗОП 2017 – ДГ №37 “Вълшебство”

10.11.2017г. –  Техническа спецификация – разяснения – ЗОП 2017 – ДГ №37 “Вълшебство”

10.11.2017г. –  Друга информация – ЗОП 2017 – ДГ №37 “Вълшебство”

 

 

ЗОП 2017 – Доставка на храна за ДГ №37 “Вълшебство” – ОБЯВА ПЪРВА


07.11.2017г. –  Протокол – ЗОП 2017 – ДГ №37 “Вълшебство”

19.10.2017г. –  Заповед храна – ЗОП 2017 – ДГ №37 “Вълшебство”

19.10.2017г. –  Обява – ЗОП 2017 – ДГ №37 “Вълшебство”

19.10.2017г. –  Техническа спецификация – ЗОП 2017 – ДГ №37 “Вълшебство”

19.10.2017г. –  Техническа спецификация – разяснения – ЗОП 2017 – ДГ №37 “Вълшебство”

19.10.2017г. –  Друга информация – ЗОП 2017 – ДГ №37 “Вълшебство”

20.04.2017г. –  Заповед и ВП за възлагане на ОП – ЗОП 2017 – ДГ №37 “Вълшебство”

 

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio