odz37.com sitemap

Храна 2015г.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА  8 а- Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ     №37 „Вълшебство“

Заповед ОП

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ХРАНА 2015   Публична покана

 

Запитване до ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ

 

ПРОТОКОЛ  от дейността на комисията- ХРАНА 2015

Сключен договор- Храна 2015

Справка Храна- извършени плащания 02-04 2015

Справка храна- извършени плащания 05.2015г.

Справка храна- извършени плащания 06.2015г.

Справка храна – извършени плащания 07.2015г.

Справка храна – извършени плащания 08.2015г.

Справка храна – извършени плащания 09.2015г.

Справка храна – извършени плащания 10.2015г

Справка храна – извършени плащания 11.2015г.

Справка храна -извършени  плащания  12. 2015

Справка плащания ЗОП м.02.2016-КООП

Справка плащания ЗОП м.03.2016- 37 КООП

Справка плащания ЗОП м.04.2016- 37 КООП

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio