odz37.com sitemap

Проекти / Projects

Projects  2018-2020

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships in School Education

FINE! Project Food and Nutrition In ECEC 

Information: http://www.galileoprogetti.hu/projektek.html

     

Projekt partnerek:

ПРОЕКТ 2018-2019       Педагогическа практика “Утринна приказка“

ПРОЕКТ 2018           Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

ПРОЕКТ 2017 г.      „ПАРАД НА ЗДРАВЕТО“ Финансиран по „Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община“.

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio