odz37.com sitemap

Тел. Групи

Име на групата E-mail. Телефон
Патето Яки dg37pateto@gmail.com 0888 355 483
Патиланци dg37patilanci@gmail.com 0889 355 243
Многознайко dg37.mnogoznajko@gmail.com 0887 137 230
Мечо Пух dg37mecho.puh@gmail.com  0889 344 049
Веселите врабчета dg37vrabcheta13@gmail.com 0887 136 448
Бърборино dg37barborino@gmail.com 0889 322 148
Звездно дете dg37.zvezdnodete@gmail.com 0887 344 124
Детски свят dg37.detskisviat@gmail.com 0889 377 569

Важни телефонни номера и адреси както следва:
Работни срещи с учители и специалисти:/само след предварително съгласуване/Родителите могат да получат консултация с педагогическите специалисти и учителите по групи в следния график:

Понеделник от 16:00 до 18:00 часа

Сряда от 16:00 до 18:00 часа

Четвъртък  от 16:00 до 18:00 часа

 

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio