odz37.com sitemap

Ел. Адреси

E- mail: odz_37@abv.bg –  Директор

E- mail: odz37@abv.bg –  Администрация

.  Важни телефонни номера и адреси както следва:

Име на групата E-mail. Телефон
Патето Яки dg37pateto@gmail.com 0888 355 483
Патиланци dg37patilanci@gmail.com 0889 355 243
Многознайко dg37.mnogoznajko@gmail.com 0887 137 230
Мечо Пух dg37mecho.puh@gmail.com  0889 344 049
Веселите врабчета dg37vrabcheta13@gmail.com 0887 136 448
Бърборино dg37barborino@gmail.com 0889 322 148
Звездно дете dg37.zvezdnodete@gmail.com 0887 344 124
Детски свят dg37.detskisviat@gmail.com 0889 377 569

Работни срещи с учители и специалисти:

/само след предварително съгласуване/

Родителите могат да получат консултация с педагогическите специалисти и учителите по групи в следния график:

Понеделник от 16:00 до 18:00 часа

Сряда от 16:00 до 18:00 часа

Четвъртък  от 16:00 до 18:00 часа

Зам. Директор – вторник от 15:00ч. До 17:00 часа тел: +359 884 46 69 53

Психолог–вторник и четвъртък от 16.00 до 17.00 часа тел: +359 882 30 67 00

Логопед – сряда  16:00 до 18:00часа тел:+359 882 30 67 00

Ресурсен учител – вторник  16:00 до 18:00часа тел: +359 882 30 67 00

 

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio