odz37.com sitemap

Административни

Име Изтегли
1.2022г. - Етичен кодекс на общносттаИзтегли
2.2022г. - Етичен кодекс на работещите с децаИзтегли
3.2022г. - План-програма за БДПИзтегли
4.2022г. - Правилник за дейносттаИзтегли
5.2022г. - Правилник за вътрешния трудов редИзтегли
6.2022г. - Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитаниеИзтегли
7.2022г. - Модел на адаптация на децатаИзтегли
8.2022г. - Вътрешни правила за намаляване на риска от инфекция в условията на разпространение на COVID-19Изтегли
9.2022г. - Програмна системаИзтегли
10.2022г. - Организация на деняИзтегли
11.2022г. - Стратегия за развитиеИзтегли
12.2022г. - Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите на системата на ПУОИзтегли
13.2022г. - Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групиИзтегли
14.2022г. - Програма за превенция на ранно напускане на образователната системаИзтегли
15.2022г. - График за консултации с педагогическите специалистиИзтегли
16.2021г. - Вътрешни правила - 2021/2022г.Изтегли
17.2020 - 2021г. - Правилник за дейносттаИзтегли
18.2021г. - Вътрешни правила в условията на COVID19Изтегли
19.2021г. - Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и трудИзтегли
20.2021г. - Правилник за вътрешния трудов редИзтегли
21.2021г. - Програмна системаИзтегли
22.2021г. - Етичен кодекс на общносттаИзтегли
23.2021г. - Етичен кодекс на работещите с децаИзтегли
24.2021г. - Мерки за повишаване на качество на образованиеИзтегли
25.2021г. - Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в сис-та на ПУОИзтегли
26.2021г. - Модел на адаптация на децатаИзтегли
27.2021г. - План-програма за БДПИзтегли
28.2021г. - Програма за превенция на ранно напускане на образователната системаИзтегли
29.2021г. - Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групиИзтегли
30.2021г. - Организация на деняИзтегли

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio