odz37.com sitemap

Административни

Име Изтегли
1.Етичен кодекс на общността 2018-2019г.ДГ37Изтегли
2.Програма за превенция на ранното напусканеИзтегли
3.Програма за равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групиИзтегли
4.Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ № 37 „Вълшебство“Изтегли
5.Родителска среща 2018/2019Изтегли
6.ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТТА 2018/2019Изтегли
7.ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ № 37 „ВЪЛШЕБСТВО“ 2018/2019Изтегли
8.СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2016/2020Изтегли
9.Модел на адаптация на децата в ДГ №37 „Вълшебство“, гр. СофияИзтегли
10.Политика за защита и обработване на лични данниИзтегли
11.Правилник за дейността 2017-2018г.Изтегли
12.Документи – прием 2017г.Изтегли
13.ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТИзтегли
14.СПРАВКА Храна 02-04 2015Изтегли
15.ОБЯВА ЗА УЧИТЕЛИИзтегли
16.ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕИзтегли

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio