odz37.com sitemap

Административни

Име Изтегли
1.2020 - 2021г. - Правилник за дейносттаИзтегли
2.2021г. - Вътрешни правила в условията на COVID19Изтегли
3.2021г. - Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и трудИзтегли
4.2021г. - Правилник за вътрешния трудов редИзтегли
5.2021г. - Програмна системаИзтегли
6.2021г. - Етичен кодекс на общносттаИзтегли
7.2021г. - Етичен кодекс на работещите с децаИзтегли
8.2021г. - Мерки за повишаване на качество на образованиеИзтегли
9.2021г. - Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в сис-та на ПУОИзтегли
10.2021г. - Модел на адаптация на децатаИзтегли
11.2021г. - План-програма за БДПИзтегли
12.2021г. - Програма за превенция на ранно напускане на образователната системаИзтегли
13.2021г. - Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групиИзтегли
14.2021г. - Организация на деняИзтегли
15.Стратегия за развитие 2020-2024гИзтегли
16.Заявление - Декларация за преференции на таксиИзтегли
17.24.01.2020г. - Обявление за набиране на предложения за доставка по схема Училищен плодИзтегли
18.07.06.2019г. - Обява за доставка на продукти по програми "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ИЗБОР и ЗАПОВЕДИзтегли
19.31.05.2019г. - Конкурс по документи за избор на изпълнител на допълнителни образователни дейности - ОБЯВАИзтегли
20.17.05.2019г. - Обява за доставка на продукти по програми "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ОБЯВАИзтегли
21.27.06.2017г. - Конкурс по документи за избор на изпълнител на допълнителни образователни дейности - ПРОТОКОЛ и ЗАПОВЕДИзтегли
22.Модел на адаптация на децата в ДГ №37 „Вълшебство“, гр. СофияИзтегли
23.СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2016/2020Изтегли
24.ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ № 37 „ВЪЛШЕБСТВО“ 2018/2019Изтегли
25.ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТТА 2018/2019Изтегли
26.Родителска среща 2018/2019Изтегли
27.Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ № 37 „Вълшебство“Изтегли
28.Програма за равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групиИзтегли
29.Програма за превенция на ранното напусканеИзтегли
30.Етичен кодекс на общността 2018-2019г.ДГ37Изтегли

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio